Hotline: (031) 3 246 216

Liên hệ

CONTACT A LOGISTICS SPECIALIST

  Lãnh đạo công ty

 • Ông Nguyễn Đức Thiện
 • Chủ tịch hội đồng thành viên
 • : (+84 24) 37 756726
 • : (+84 24) 37 756727
 • : thiennd@vinabridge.com.vn


  Lãnh đạo công ty

 • Ông Bùi Thanh Lâm
 • Tổng giám đốc
 • : (+84 225) 3 837 340
 • : (+84 225) 3 750 763
 • : lambt@vinabridge.com.vn


  Phòng Kế Toán

 • Bà Ngô Thị Kiều Hạnh
 • Kế Toán Trưởng
 • : (+84 225) 382 6790
 • : (+84 225) 375 0763
 • : hanhnk@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Phòng Đại Lý Vận Tải

 • Ông Ngô Ngọc Long
 • Phó phòng
 • : (+84 225) 375 2210
 • : longnn@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  Phòng Đại Lý Vận Tải

 • Ông Mai Xuân Chung
 • Phó phòng
 • : (+84 225) 375 2210
 • : chungmx@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  Bãi Container Hải Phòng

  Ngô Quyền

 • Ông Nguyễn Xuân Thành
 • Trưởng bãi
 • : (+84 225) 382 7166
 • : thanhnx@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • 308 Ngô Quyền – Hải Phòng

  Bãi Container Hải Phòng

  Đình Vũ

 • Ông Trần Anh Cương
 • Phó bãi
 • : (+84 225) 883 0919
 • : cuongta@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • KCN Đình Vũ

  Kho CFS Hải Phòng

 • Bà Nguyễn Thị Minh Hương
 • Thủ Kho
 • : (+84 90) 436 2937
 • : (+84 225) 883 0919
 • : huongnm@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • 308 Ngô Quyền – Hải Phòng

  Chi nhánh Hồ Chí Minh:

 • Ông Ngô Sĩ Hỷ
 • Giám đốc chi nhánh
 • : (+84 28) 3829 7457
 • : (+84 28) 3829 7442
 • : hyts@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • Số 2A Tôn Đức Thắng, Quận 1
  TP. Hồ Chí Minh

  Bãi Container Hồ Chí Minh

 • Ông Bùi Khắc Hưng
 • Trưởng bãi
 • : (+84 28) 66848936
 • : hungbk@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • Số 234 Hàng Tre, Ấp Thái Bình
  P.Long Bình, Quận 9
  TP. Hồ Chí Minh

  Đội Xe Hồ Chí Minh

 • Ông Trần Sỹ Hỷ
 • Đội trưởng
 • : (+84) 650 373 9244
 • : (+84) 650 373 9245
 • : hyts@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • Số 2A4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
  TP. Hồ Chí Minh

  Chi nhánh Hà Nội:

 • Ông Nguyễn Minh Tiến
 • Giám đốc chi nhánh
 • : (+84 24) 37 756 724
 • : (+84 24) 37 756 727
 • : tiennm@vinabridge.com.vn
 • Địa chỉ:
 • Số 1, Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội